Τεχνικά Χαρακτηριστικά WHITEBEAR                                                     WHITEBEAR

                                                WHITEBEAR Solvent Primer