Πως λειτουργεί

WHITEBEAR
  Θερμική Προστασία Κτιρίων Χειμώνα - Καλοκαίρι

Τον Χειμώνα

Το WHITEBEAR λόγω της υδροστεγανωτικής του δράσης και της υψηλής ικανότητας διαπνοής περιορίζει την διείσδυση της υγρασίας, συμβάλλει στην αποβολή της μέσω των υδρατμών και κατά συνέπεια στον περιορισμό της απώλειας θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου.

Η μεγαλύτερη απειλή στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων είναι η εμφάνιση, ο σχηματισμός και η συγκράτηση υγρασίας. Όταν οι εξωτερικές επιφάνειες παραμένουν υγρές για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι βλαπτικό μόνο για την όψη των κτιρίων αλλά κύρια δημιουργούνται οι ιδανικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν άλγη, βρύα, μύκητες και να επικαθήσουν ρύποι. Η ελλιπής προστασία απέναντι στην υγρασία θα έχει επίσης ως αρνητική συνέπεια την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, με δεδομένο ότι όσο μεγαλύτερο ποσό υγρασίας συγκεντρώνεται στην εξωτερική επιφάνεια τόσο μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας θα εκβάλλει από το εσωτερικό του κτιρίου προς τα έξω.

Η ικανότητα θερμικής μόνωσης των τοίχων μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 40% αν το ποσό της υγρασίας που περιέχεται σε αυτούς κατά όγκο φθάνει το 5% με αποτέλεσμα κατά τους ψυχρούς μήνες να παρατηρείται τεράστια απώλεια ενέργειας από την συνολική κατανάλωση για θέρμανση.


Το Καλοκαίρι

Το WHITEBEAR λόγω της υψηλής ανακλαστικότητας που παρουσιάζει περιορίζει σε σημαντικό βαθμό την καταστρεπτική δράση της υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας, αυξάνοντας την βιωσιμότητα της κατασκευής και μειώνοντας τις ανάγκες για δροσισμό και ψύξη του κτιρίου.

Τους ζεστούς μήνες οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων δοκιμάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία. Το φαινόμενο αυτό εκτός από τις βλάβες που προκαλεί στα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επικάλυψη των επιφανειών, διευκολύνει σε δεύτερο χρόνο την επιβάρυνση του σκυροδέματος από την επίδραση αλάτων και από το διοξείδιο του άνθρακα. 

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όπου η εξωτερική θερμοκρασία είναι σταθερά υψηλή, οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων λειτουργούν ως ηλιακοί συλλέκτες, με αποτέλεσμα οι μεγάλες εξωτερικές θερμοκρασίες σταδιακά να εισβάλλουν από το εξωτερικό του κτιρίου προς το εσωτερικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η θερμομονωτική ικανότητα του δομικού στοιχείου να μειώνεται δραστικά, να αυξάνεται το ποσοστό της θερμότητας που εισβάλλει από το εξωτερικό του κτιρίου προς τα μέσα, να αυξάνονται οι ανάγκες για δροσισμό και ψύξη του κτιρίου.