Εργαστηριακές Μετρήσεις


Οι εργαστηριακές μετρήσεις για το χρώμα
 
WHITEBEAR 
πραγματοποιήθηκαν από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αν εφαρμόσετε το WHITEBEAR ζητήστε μας τη σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ. Θα τη χρειαστείτε στο μέλλον. Άλλωστε σε λίγο, θα είναι υποχρεωτικό, σε όλα τα κτίρια οι εξωτερικοί τοίχοι και οι ταράτσες, να βάφονται με WHITEBEAR. Για τα Δημόσια Κτίρια είναι ήδη υποχρεωτικό.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Περιληπτικά

  Α)  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ): 0,0515W/mK (EN12667 και ASTM C518)

        R-Value: 0,228Km2/W (ASTM C518)


  Β) Ολική ανακλαστικότητα (SR%): 88,39% (250-2500nm) (ASTM G173)

       Δείκτης ανακλαστικότητας SRI: 111 (ASTM E1980)

       Συντελεστής εκπομπής: 0,87 (ASTM C1371)

       Αντοχή UV (280-400nm):14,74% (ASTM G173)*

*Τα συμβατικά χρώματα έχουν 7-8%.