Έργα (Φωτογραφίες)

Ξενοδοχείο "Pallini Beach Hotel"στην Χαλκιδική (GHotels)

Γυάλινος θόλος πριν και μετά την εφαρμογή με "WHITEBEAR"

ΠΡΙΝ

   https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_EXOT.%20%281%29.jpg?attredirects=0         https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_EXOT.%20(2).jpg                     
                                  
 
                                                           https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_ESOT.%20(5).jpg

                    
                                                                                            


ΜΕΤΑ

https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_EXOT.%20(3).jpg

      
 https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_EXOT.%20(4).jpg                         https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_ESOT.%20(4).jpg                 

 https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_ESOT.%20%282%29.jpg?attredirects=0                      https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_ESOT.%20%281%29.jpg?attredirects=0                     https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/WHITE%20DOME_ESOT.%20%283%29.jpg?attredirects=0 


Γυμνάσιο Μούδρου (Δήμος Λήμνου)
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Νέας Κούταλης (Δήμος Λήμνου)


Άλλες φωτογραφίες από ταράτσες με εφαρμογή "WHITEBEAR".

                                             
                                         
                                             

                                             

                                                                                        


https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7.jpg?attredirects=0                                                 
https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/DSCN2644.JPG?attredirects=0


https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/DSCN2554.JPG?attredirects=0


https://sites.google.com/a/dgtrade.gr/dgtrade/photographies/DSCN2574.JPG?attredirects=0