Οδηγίες Εφαρμογής WHITEBEAR


Αν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε επαγγελματία για την εφαρμογή του WHITEBEAR, ώστε να μειώσετε το συνολικό κόστος, να θυμάστε ότι υπάρχει πάντα δίπλα σας ένας σύμβουλος της WHITEBEAR να σας καθοδηγήσει. 

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: Κάθε δοχείο (15ltrs) καλύπτει περίπου 100m2 επιφάνεια σε μια στρώση.

WHITEBEAR Χρώμα:   Για τους τοίχους:  Χρειάζονται 2 στρώσεις, προσθέτοντας 10% νερό (2ltrs) σε κάθε δοχείο. 
                                       Για ταράτσες      :  Χρειάζονται 3 στρώσεις (σταυρωτά) και 5% νερό (1ltr).

WHITEBEAR Αστάρι: Χρειάζεται 1 στρώση και μόνο για τις καινούργιες οικοδομές. Για τις παλιές βαμμένες οικοδομές δε χρειάζεται αστάρι, εκτός εάν υπάρχει αποκόλληση του υφιστάμενου χρώματος.

Πιο αναλυτικά:

Οδηγίες εφαρμογής 
Πριν την εφαρμογή απομακρύνουμε σκόνες και σαθρά υλικά. Η προς βαφή επιφάνεια ασταρώνεται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο αστάρι. Επιφάνειες από ασφαλτικές μεμβράνες ασταρώνονται επιμελώς με το ειδικό αστάρι βάσεως νερού, ενώ ορυκτές επιφάνειες με τη χρήση του ειδικού ασταριού διαλύτου. Η επεξεργασία της επιφάνειας με τα αστάρια γίνεται χωρίς αραίωση. Στην συνέχεια και αφού το αστάρωμα έχει στεγνώσει επαρκώς εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις το WHITEBEAR σε δύο στρώσεις (σταυρωτά) με χρόνο αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων 8 ώρες το καλοκαίρι έως 24 ώρες το χειμώνα. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής πρέπει να ελέγχονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Δεν βάφουμε εάν υπάρχει το ενδεχόμενο βροχής ή παγετού μέχρι και 24 ώρες μετά. 

Μέθοδος Βαφής
Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless Διαλυτικό αραίωσης: Νερό. 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα. 

Αραίωση 
Το υλικό μπορεί να αραιωθεί με νερό σε αναλογία από 5 έως 10 τα εκατό κατά βάρος. Το ποσοστό αραίωσης εξαρτάται από τη μέθοδο βαφής, τις συνθήκες εργασίας. Αραίωση πέρα από την προτεινόμενη μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη καλυπτική ικανότητα και σε «κρέμασμα» του υλικού ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή του σε εξωτερικούς τοίχους.

Συσκευασία - Αποθήκευση
Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και σκιερό μέρος και σε απόσταση από διαβρωτικά υλικά ή εστίες θέρμανσης. Το υλικό είναι κατάλληλο για χρήση έως και 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του.