Χρωματολόγιο WHITEBEAR

WHITEBEAR


Εκτός των χρωμάτων που διατίθενται (6 χρώματα), μπορείτε να προμηθευτείτε ΛΕΥΚΟ και να το φτιάξετε προσθέτοντας οποιαδήποτε χρωστική ουσία για ακρυλικό χρώμα και 1,5 ltr νερό σε κάθε δοχείο των 15 ltrs


ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: Κάθε δοχείο (15ltrs) καλύπτει περίπου 100m2 επιφάνεια σε μία στρώση.


                                     
                                                
                                                                                               
           

Το WHITEBEAR είναι διαθέσιμο στα στάνταρ παραπάνω χρώματα και σε άσπρο. Τα ανωτέρω χρώματα δείχνουν την πραγματική απόχρωση. Εξαιτίας των διαφορών στις μεθόδους παραγωγής, χρωστικών ουσιών και στιλπνότητας, αποκλίσεις μπορεί να παρατηρηθούν μεταξύ των δειγμάτων, του παραδιδόμενου προϊόντος και των δειγμάτων του χρωματολογίου. Διαφορετικές παρτίδες παραγωγής θα πρέπει να αναμειγνύονται πριν χρησιμοποιηθούν. Η D&G TRADE A.E. δε φέρει καμία ευθύνη για μικρές διαφοροποιήσεις στην αναπαραγωγή.