Αρχική

Θερμομονωτικά & Στεγανωτικά Χρώματα WHITEBEAR


Στις αρχές της 10ετίας του 2000 η D&G Paints πρώτη στην Ελλάδα, εισήγαγε ενεργειακά χρώματα για κτίρια σε συνεργασία με την Νορβηγική πολυεθνική JOTUN.

Επειδή η μεταφορά του υλικού από το εξωτερικό ήταν δύσκολη, λόγω της μικρής διάρκειας ζωής του στο ράφι και λόγω της υψηλής τιμής του, αποφασίστηκε το υλικό να παράγεται στην Ελλάδα, εισάγοντας από το εξωτερικό (Αμερική) τις πρώτες ύλες, ώστε η τιμή του να είναι προσιτή. Έτσι προέκυψε το WHITEBEAR, ένα ισχυρό θερμομονωτικό χρώμα, που παράλληλα είναι και στεγανωτικό.

Το WHITEBEAR παράγεται και διανέμεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την D&G TRADE S.A. και πωλείται απ’ ευθείας στον καταναλωτή (direct selling), ώστε να κρατηθεί το κόστος χαμηλά.  

  

Κάνουμε αποστολές Πανελλαδικά